129 130 134 135 136 137 143 146

Podaj po jednym przykładzie podobieństw i różnic w strukturze demograficznej Indii i Niemiec. 

Rozwiązanie:
Niemcy charakteryzują się społeczeństwem starzejącym się, zaś Indie - społeczeństwem młodym.
Pokaż więcej...