118 125 130 134 135 136 137 138

Przedstaw kilka przykładów polskich wsi tematycznych. Skorzystaj z różnych źródeł. 

Rozwiązanie:
Wsie tematyczne to wsie atrakcyjne turystycznie, które koncentrują się wokół jednego zagadnienia - np. Jania Góra zwana ,,Wioską Chlebową".
Pokaż więcej...