110 114 125 129

Podaj najważniejszą różnicę między przebiegiem urbanizacji w państwach o niskim i o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. 

Rozwiązanie:
Wskaźnik urbanizacji określa wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału liczbie ludności danego obszaru (np. w kraju). Wzrost i rozwój gospodarczy opiera się na zwiększeniu produkcji dóbr i usług, który prowadzi do długotrwałych zmian w strukturze gospodarki. Głównym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego jest produkt krajowy brutto (PKB).
Pokaż więcej...