9 10 13 14 16 18

Wskaż, prawidłowości w rozmieszczeniu kolonii w połowie XX w. 

Rozwiązanie:
Kolonia to obszar poza danym państwem, który jest mu podległy i od niego zależny.
Pokaż więcej...