96 102 103 104 106 110 114

Wyjaśnij na podstawie tekstu, w jaki sposób życie w określonej przestrzeni i jej postrzeganie wpływają na kształtowanie się postaw przedsiębiorczości i indywidualizmu u dzieci. 

Rozwiązanie:
W zależności od kręgu, różnimy się poglądami, kulturą, wyznawanymi wartościami czy sposobem ,,postrzegania" świata.
Pokaż więcej...