96 102 103 105 106 110 114

Wyjaśnij, dlaczego  przestrzenią najbliższą człowiekowi jest dom.  

Rozwiązanie: