71 72 74 76 77 79 80 81 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93

Określ zakres temperatur, które można mierzyć za pomocą termometrów przedstawionych na fotografiach. Jaka jest dokładność każdego z nich? Gdzie są stosowane?

Rozwiązanie: