42 43 45 47 48 49 50 51 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63

Pani Marzena próbuje podnieść walizkę, która jest jednak zbyt ciężka . Na rysunku zaznaczono wektor siły ciężkości. Zaznacz i opisz pozostałe wektory sił działających na walizkę.

Rozwiązanie: