65

Wyjaśnij, dlaczego benzen, w przeciwieństwie do alkenów i alkinów nie odbarwia wody bromowej. 

Rozwiązanie: