317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338

Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów o podanych nazwach.

Rozwiązanie: