316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

Rozpuszczalność fenolu w wodzie w temperaturze 20

Rozwiązanie: