310 314 316 317 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

Określ rzędowość każdego atomu węgla w związkach o podanych wzorach półstrukturalnych. 

Rozwiązanie: