310 314 316 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328

Uszereguj alkany o podanych wzorach sumarycznych zgodnie 

Rozwiązanie: