252

Napis nazwy wszystkich grup funkcyjnych występujących w cząsteczkach aminokwasów o podanych nazwach. 

Rozwiązanie: