149 162

Ustal liczbę izomerów związanych z położeniem grupy funkcyjnej w heptanonie o wzorze sumarycznym 

Rozwiązanie: