66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Schemat przedstawia charakterystykę narządów układu wydalniczego.

Rozwiązanie: