50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Określ, jaka będzie kolejność pobudzania komórek reakcji odpornościowej. Wstaw numery 1-3 w odpowiednie miejsca na schemacie.

Rozwiązanie: