19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Przyporządkuj litery A-D ze schematu do odpowiednich tkanek mięśniowych (1-3).

Rozwiązanie: