84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Przeczytaj, jak Zosia ocenia zmiany, które zaszły w krajobrazie jej miejsca zamieszkania na przestrzeni ostatnich lat. Następnie opisz i oceń największą zmianę, która zaszłą w krajobrazie w twoim miejscu zamieszkania.

Rozwiązanie: