76 77 79 80 81 82 83 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Porównaj wartości energii w pokazanych sytuacjach i podkreśl poprawne uzupełnienia zdań.

Rozwiązanie: