46 47 48 49 50 51 52 53 56 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68

Przeanalizuj sytuację przedstawioną na rysunku i wypowiedzi poszczególnych osób.

Rozwiązanie: