40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 56 57 58 59 60

Uporządkuj ciała przedstawione na rysunku w kolejności od tego, na które działa najmniejsza siła wyporu, do tego, na które działa największa siła wyporu. Zapisz nazwy obiektów w odpowiedniej kolejności.

Rozwiązanie: