<
6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

Z lekcji przyrody i z życia codziennego znasz różne zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. Teraz będziesz uczyć się o nich na: fizyce, geografii, biologii i chemii. Poniżej zilustrowano zjawiska i zagadnienia, którymi zajmują się te nauki przyrodnicze. Przyporządkuj do ilustracji nazwy nauk: fizyka, geografia, biologia, chemia.

Rozwiązanie: