9 10 11 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: