6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na wózek pokazany na rysunku, postępując zgodnie z instrukcją przedstawioną w krokach 1- 4. Uwaga. Zwróć uwagę na podziałkę.

Rozwiązanie: