5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeżeli jest fałszywe.

Rozwiązanie: