69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 88 89 90 91

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: