53 54 55 56 58 59 60 61 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: