41 42 43 44 47 48 49 50 51 53 54 55 56 58 59 60 61

Jeżeli przez pętlę wykonaną z przewodnika płynie prąd, to pętla staje się magnesem i zostaje przyciągnięta przez magnes sztabkowy (patrz rys. obok).

Rozwiązanie: