20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 38 39 40 41 42

Oszacuj wynik i wybierz poprawną odpowiedź.

Rozwiązanie: