87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 100 101 102 103 105 106 107 108 109

Połącz strzałkami nazwy części oka (a) i aparatu (b) z odpowiednimi elementami na rysunkach.

Rozwiązanie: