86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 100 101 102 103 105 106 107 108

Porównaj obrazy uzyskane w zadaniu 4 w podpunktach bi c. Zauważ, że w obu przypadkach soczewka ma tę samą ogniskową. Uzupełnij wniosek.

Rozwiązanie: