72 73 74 75 77 78 80 81 82 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94

Kamera obskura została ustawiona naprzeciwko trzech lampek świecą cych światłem o różnych kolorach. Narysuj odpowiednimi kolorami, gdzie wewnątrz kamery zobaczymy obrazy poszczególnych lampek.

Rozwiązanie: