29 30 33 34 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49

Wykres przedstawia zależność natężenia prądu płynącego przez pewien opornik od przyłożonego napięcia.

Rozwiązanie: