11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 33

Przeczytaj teksty w dymkach i uzupełnij informacje na tabliczkach. W diagramie zamieszczonym niżej zakreśl wpisane liczby i odpowiadające im litery. Utworzą one hasło . Zapisz je.

Rozwiązanie: