6 7 9 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dorysuj przewody tak, aby układ odpowiadał schematowi umieszczonemu poniżej.

Rozwiązanie: