83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 98 99 100 101 102 103

Zapylanie roślin odbywa się najczęściej za pośrednictwem wiatru lub zwierząt. 94 Zaznacz, które cechy kwiatu dotyczą roślin owadopylnych, a które – roślin wiatropylnych. Wstaw X we właściwe miejsca tabeli.

Rozwiązanie: