4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antosia przeprowadziła doświadczenie. Każdy jego etap opisała na osobnej kartce. Niestety, kartki rozsypały się i pomieszały.

Rozwiązanie: