65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Na rysunku przedstawiono przekrój przez blaszkę liściową

Rozwiązanie: