43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

W Morzu Bałtyckim żyje wiele gatunków organizmów z królestwa protistów. W oświetlonej strefie występują licznie samożywne okrzemki, którymi żywi się wiele organizmów cudzożywnych, np. błotniarka bałtycka. Samożywnym protistem jest także morszczyn. Dzięki pęcherzom pławnym unosi się on na wodzie, dzięki czemu ma lepszy dostęp do światła.

Rozwiązanie: