37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Bakterie odgrywają pozytywną rolę w przyrodzie. Jednym z przykładów jest zależność, która łączy bakterie brodawkowe z łubinem. Uzupełnij schemat. Zamaluj strzałki kolorami z legendy, tak aby przedstawić zależność między łubinem a bakteriami. Następnie wyjaśnij, na czym polega współpraca między tymi organizmami.

Rozwiązanie: