33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Przeanalizuj tabelę i wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: