21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43

Przeczytaj tekst, a następnie napisz, czy jemiołuszka jest organizmem samożywnym, czy cudzożywnym. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Rozwiązanie: