11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33

Rysunek przedstawia budowę komórki zwierzęcej.

Rozwiązanie: