81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Pokoloruj na zielono ramki, w których wymieniono nazwy wód płynących, a na niebiesko ramki, w których wymieniono nazwy wód stojących.

Rozwiązanie: