60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82

Zaznacz właściwe zakończenia zdań.

Rozwiązanie: