<
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

W diagramie ukryto nazwy elementów przyrody ożywionej i nie ożywionej

Rozwiązanie: