35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zamaluj zielonym kolorem okienka przy informacjach dotyczących organizmów samożywnych, a pomarańczowym przy dotyczących organizmów cudzożywnych.

Rozwiązanie: