8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Na podstawie mapy oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: