6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tomek wykonał plan ogródka rodziców w skali 1 : 200. Oblicz i zapisz, jakie rzeczywiste wymiary mają:

Rozwiązanie: